Ψυχολογική Ασφάλεια στην Εργασία

Όλες οι επιχειρήσεις επιθυμούν να πετυχαίνουν τους στόχους τους, να έχουν υπαλλήλους παρακινημένουςκαι να είναι ανθεκτικές, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις κρίσεις που προκύπτουν στην αγορά ή στο εσωτερικό. Βασικός παράγοντας επίτευξης των παραπάνω είναι η ύπαρξη ψυχολογικής ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων στην εργασία.

Όταν οι υπάλληλοι αισθάνονται ψυχολογική ασφάλεια, τότε δε φοβούνται να μιλήσουν και να εκφραστούν.

 • Υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ηγετών, ομάδας και εργαζομένων
 • Όλοι αισθάνονται ισότιμα μέλη
 • Οι απόψεις όλων εισακούονται και λαμβάνονται υπόψιν
 • Αυξάνεται η εργασιακή ικανοποίηση
 • Η επιχείρηση έχει γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης 

Η έκφραση των εργαζομένων που αισθάνονται ψυχολογική ασφάλεια μπορεί να αφορά:

 1. Την επιχείρηση και την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της
 2. Την προσωπική έκφραση 

Ψυχολογική Ασφάλεια και Οφέλη για την Επιχείρηση

Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ψυχολογική ασφάλεια τότε θα είναι πιο αφοσιωμένοι στην επιχείρηση και αυτό θα φανεί και στη συνολική απόδοση. Δεν είναι όμως μόνο οικονομικό το θέμα. Αφορά και την αποστολή των επιχειρήσεων για εργασιακή ικανοποίηση των μελών τους. Σε επιχειρήσεις όπου οι υπάλληλοι αισθάνονται ψυχολογική ασφάλεια:

 • Θα υπάρχει καλύτερη κατανόηση των αδυναμιών και των ευκαιριών.
 • Οι εργαζόμενοι θα συστήσουν την επιχείρηση σαν χώρο εργασίας.
 • Περισσότερες βέλτιστες πρακτικές θα έρθουν στην επιφάνεια από την μεγαλύτερη ανταλλαγή ιδεών.
 • Καλύτερη επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ των εργαζομένων.

Ψυχολογική Ασφάλεια και Οφέλη για τον Εργαζόμενο

Καθώς εισρέουν νεαρότερες ηλικίες μέσα σε μια επιχείρηση, οι ανάγκες και οι απόψεις αρχίζουν αν διαφέρουν αρκετά μεταξύ γενεών. Όλοι, όμως, ανάλογα με την εργασιακή τους κατάσταση και εμπειρία επιθυμούν ανάπτυξη, αντιμετώπιση των εργασιακών τους αναγκών και να μπορούν να προβλέψουν ένα πετυχημένο μέλλον με την επιχείρηση. Εν ολίγοις, θέλουν να αισθάνονται ψυχολογική ασφάλεια για να μπορούν να εκφράσουν τις επιθυμίες τους και τους προβληματισμούς τους σε σχέση με το μέλλον τους.

Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται άνετα να εκφραστούν θα είναι πιο πιστοί στην εταιρεία και θα νοιώθουν πιο παρακινημένοι και αναγνωρισμένοι στον ρόλο τους. Το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας οδηγεί και σε αυθεντικότητα και αποδοχή των άλλων. Η ενέργεια όλων πηγαίνει στη δουλειά τους και όχι στην ανησυχία της έκφρασής τους.

Τα πλεονεκτήματα της ψυχολογικής ασφάλειας στην εργασία για τον εργαζόμενο, άλλα και για την επιχείρηση είναι καταφανή. Όμως, η ψυχολογική ασφάλεια δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Απαιτεί μια κουλτούρα παρακίνησης, θετικής ηγεσίας και διαδικασιών. Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων παίζει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης όπου όλοι αισθάνονται ελευθερία έκφρασης.

Αν το παρόν άρθρο σας βοήθησε, κλείστε μία συνεδρία εδώ με την εργασιακή μας ψυχολόγο για να δείτε όλα εκείνα που μπορεί να σας φαίνονται μικροπράγματα, αλλά μπορεί να σας κρατάνε μακριά από την επιτυχία!

Επικοινωνήστε μαζί μας για απορίες, περαιτέρω πληροφορίες ή ό,τι άλλο χρειάζεστε και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Facebook & Instagram.