Εργασιακές Συγκρούσεις & διαχείριση προσωπικού

   Οι εργασιακές συγκρούσεις με τους υπαλλήλους που προκύπτουν κατά κύριο λόγο στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι ηγούνται μίας ομάδας ή κατέχουν υψηλή θέση στο οργανόγραμμα μίας εταιρείας.

   Μία εργασιακή ψυχολόγος καλείται συχνά να επιλύσει τέτοιου είδους εργασιακά προβλήματα. Στη φαρέτρα της έχει δύο κύρια εργαλεία.

Τεστ Εργασιακής Προσωπικότητας, ρόλων στην ομάδα και ηγετικού στυλ

Ένα από αυτά είναι το ψυχομετρικό τεστ Quintax. Πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από το BritishPsychological Society.

Το τεστ αυτό αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων απλής μορφής που πρέπει να απαντηθούν με γρήγορο ρυθμό. Ο ρυθμός εξασφαλίζει την ακρίβεια όσο και τα αληθή αποτελέσματα, καθώς ο εγκέφαλός μας έχει την τάση να μας παρουσιάζει πιο αρεστούς κατά την κοινή αντίληψη.

Τα αποτελέσματα και οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτει το παρόν τεστ για τον επαγγελματικό σας χαρακτήρακαι την επαγγελματική σας προσωπικότητα πραγματικά θα σας εκπλήξουν! Θα αισθανθείτε ότι τα αποκαλύπτει κάποιος που σας γνωρίζει χρόνια. Κατ’ αντιστοιχία αυτό μπορεί να ωφελήσει και τους υπαλλήλους σας.

Μπορεί επίσης να φανερώσει τα πολύ ή και λιγότερα δυνατά σημεία στην εργασία ενός ανθρώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας υπάλληλος  που έχει ως δυναμικό του σημείου την κοινωνικότητακαι την επικοινωνία να έχει μία θέση γραφείου που να του στερεί τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να αποδώσει τα μέγιστα στην επιχείρηση.

Συνεχής παρακολούθηση – Συνεδρίες Εργασιακής Ψυχολογίας

Δεύτερο σε σειρά εργαλείο είναι η συνεχής παρακολούθηση με συνεδρίες της υπάρχουσας κατάστασης ή της πορείας εξέλιξης όπως αυτή σχηματίζεται σε συνέχεια του Quintax test.

Μετά την πραγματοποίηση του τεστ, σειρά έχει η αξιολόγηση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αυτό γίνεται με μία σειρά συνεδριών τόσο με εσάς όσο και με τους υπάλληλούς σας στις οποίες αναλύονται τόσο οι εργασιακές συμπεριφορές όσο και ικανότητες των ατόμων της ομάδας. Έτσι, χαράσσετε μία πορεία και μία στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί και θα αποτρέπει εργασιακές συγκρούσεις.

Η εργασιακή ψυχολόγος προτείνει του ρόλους και τις δυναμικές θέσεις που πρέπει να αναλάβει κάθε εργαζόμενος. Εάν αυτές δεν υπάρχουν , τότε ποιες είναι σε θέση να αναλάβει κάθε άλλο άτομο της ομάδας. Ωστόσο εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να αναλάβουν ρόλους σημαντικούς για την επιχείρηση, με βάση τα χαρακτηριστικά και τα δυνατά τους σημεία τότε μπορεί να είναι αναγκαίο η επιχείρηση να προβεί σε κάποια πρόσληψη. Εκεί μπορούν να δοθούν οδηγίες για την αξιολόγηση και τη συνέντευξη, ώστε να βρεθεί τοκατάλληλο άτομο.

Σίγουρα όλο αυτό αποτελεί ένα εγχείρημα που θέλει παρακολούθηση για να είναι επιτυχές. Αυτή μπορεί να γίνει σε επίπεδο εξαμήνου ή ακόμη και έτους. Σ’ αυτή τη φάση, βλέπουμε πάλι κάποια από τα αποτελέσματα του τεστ και ενδεχομένως να γίνει κάποια επαναξιολόγηση της νέας ομάδας και της αποδοτικότητας/παραγωγικότητας της.

Ωστόσο, πέρα από τα εργαλεία χρήσης της εργασιακής ψυχολόγου για το κατάλληλο αποτέλεσμα, στο παρόν άρθρο θα δοθούν και κάποια σημεία κλειδιά για τους manager και τους ηγέτες μίας ομάδας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστούν τις εργασιακές συγκρούσεις.

Ακούστε προσεκτικά – Συμμετοχική Ακρόαση

Μία συζήτηση σας με κάθε υπάλληλο μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ουσιαστικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει και να μην έχουν γίνει αισθητά από εσάς. Ιδιαίτερα αποδοτικό μέτρο, εάν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με απλή διαχείριση, όπως για παράδειγμα τη μεταβολή των ωραρίων.

Διαγνώστε την Απειλή

Είναι σημαντικό για να αντιμετωπιστεί μια σύγκρουση, να έχουμε διαγνώσει την ρίζα του προβλήματος. Ο εγκέφαλός μας συνήθως μπαίνει σε κατάσταση απειλής – σύγκρουσης όταν υποβαθμίζεται το κύρος μας, όταν αισθανόμαστε ανασφάλεια, όταν νοιώθουμε ότι μας παρακάμπτει η ομάδα, όταν νομίζουμε ότι μας στερούν αυτονομία ή όταν αισθανόμαστε αδικία. Ο εντοπισμός της αιτίας της απειλής είναι η μισή επιτυχία προς την επίλυση της σύγκρουσης.

Θέσπιση ορίων

Να είστε συγκεκριμένοι με το ποια είναι τα όρια και οι κανόνες της επιχείρησης. Είτε αυτό αφορά μία άσχημη συμπεριφορά απέναντι σε ένα συνάδελφό τους, είτε μία αργοπορία σε ένα meeting, για παράδειγμα. Η θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών δημιουργούν αίσθημα δικαιοσύνης, το οποίο είναι μια από τις βασικές εργασιακές ανάγκες για να αποφύγετε τις εργασιακές συγκρούσεις.

Βελτιώστε τον τρόπο επικοινωνίας σας

Ο τρόπος επικοινωνίας με τον οποίο θα μεταδώσετε μία πληροφορία, μία προτροπή ή ακόμα και μία προειδοποίηση είναι πολύ σημαντικός. Κάντε πολλές διερευνητικές ερωτήσεις, ώστε να αποκαλύψετε την πραγματική ανάγκη και παροτρύνετε καθοδηγώντας τον/την υπάλληλό σας να προτείνει μόνος/η του/της την λύση. Να είστε ειλικρινείς δίνοντας παραδείγματα και τονίζοντας τη σημασία των αλλαγών που έχετε εντοπίσει ότι πρέπει να λάβουν χώρα.

Εάν θέλετε να κλείσετε μία δωρεάν διαγνωστική συνεδρία με τη Jennie Kamaradou, εργασιακή ψυχολόγοεξειδικευμένη σε προβλήματα διαχείρισης προσωπικού, συμβουλευτικής και μαθήματα ηγεσίας πατήστε το link. Σας περιμένουμε για να διαγνώσουμε μαζί τις ανάγκες σας και να σας βοηθήσουμε να γίνετε καλύτεροι, όπου και εάν αυτό είναι αναγκαίο.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ακολουθήστε μας στο facebook και στο instagram για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας, είτε blog, events, σεμινάρια και νέες υπηρεσίες που παρέχουμε.