Οι ομάδες που βασίζονται στην διαφορετικότητα είναι πιο έξυπνες

Οι ομάδες που αποτελούνται απο «Διαφορετικούς Ανθρώπους» είναι πιο έξυπνες

Τι είναι αυτό που κάνει τις ομάδες που βασίζονται στην διαφορετικότητα πιο έξυπνες; Μια ποικιλόμορφη ομάδα αποτελείται από άτομα, που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και δεξιότητες και που συνεργάζονται για την επίτευξη εταιρικών στόχων. Μπορεί να διαφέρουν στην ηλικία, στην εθνικότητα, στην θρησκεία, στις δεξιότητες, στο φύλο κλπ.

Μια τέτοια ομάδα είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για κάθε επιχειρηση. Επίσης είναι πολύ εύκολο να την φτιάξει κανείς.

Γιατί έχει σημασία η διαφορετικότητα?

Τα άτομα που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετικές εμπειρίες, έχουν μοναδικούς τρόπους για να βελτιώσουν την εταιρεία. Οι μικτές ομάδες φέρνουν νέες προοπτικές στο τραπέζι. Είναι πιο παραγωγικές και καινοτόμες.

Οι μικτές ομάδες είναι πιο έξυπνες, πιο δημιουργικές και πιο αποτελεσματικές από τις ομοιογενείς ομάδες.

  1. Αυξημένη δημιουργικότητα και καινοτομία

Έχοντας διαφορετικούς ανθρώπους μέσα σε μια ομάδα, υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές όταν προκύπτει ένα πρόβλημα. Είναι πιο πιθανό να ειπωθούν νέες ιδέες και να βελτιωθεί η δημιουργικότητα της επιχείρησης.

  1. Καλύτερη επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων

Οι διαφορετικοί άνθρωποι φέρνουν διαφορετικές λύσεις, που οδηγούν σε πιο ολοκληρωμένες προτάσεις με βελτιωμένα αποτελέσματα. Έχει αποδεικτεί ότι οι ποικιλόμορφες ομάδες, μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν με καλύτερη στρατηγική λόγω των μειωμένων προκαταλήψεων.

  1. Αυξημένα κέρδη

Οι ομάδες αυτές είναι καλύτερες στην επίλυση προβλημάτων και στην λήψη αποφάσεων, δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και έχουν μεγαλύτερο κέρδος για την επιχείρηση.

  1. Μεγαλύτερη δέσμευση των εργαζομένων

Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν πως ανήκουν και ακούγονται μέσα στην ομάδα, είναι πιθανότερο να νιώθουν πιο αφοσιωμένοι στην επιχείρηση. Έρευνες έχουν δείξει πως οι ομάδες που έχουν διαφορετικότητα έχουν και υψηλότερο επίπεδο δέσμευσης με τις επιχειρήσεις που εργάζονται. Όταν οι υπάλληλοι νιώθουν αποδεκτοί και ότι εκτιμώνται, είναι πιο χαρούμενοι, με μεγαλύτερα κίνητρα, πιο παραγωγικοί και είναι πιο εύκολο να παραμείνουν στσην εργασία τους.

  1. Καλύτερη φήμη

Οι επιχειρήσεις που τιμούν και προωθούν την διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας θεωρούνται πιο ηθικές και κοινωνικά υπεύθυνες, διευκολύνοντας πολλούς ανθρώπους να συνδέονται μαζί τους, ανοίγοντας τις πόρτες τους σε νέες αγορές, σε νέους πελάτες και σε νέους συνεργατές.

 

Πόσο πιο έξυπνες είναι οι ομάδες που βασίζονται στην διαφορετικότητα (ποικιλόμορφες ομάδες)?

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτό, πως οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι απλά εξυπνότερες. Δουλεύοντας με ανθρώπους, που είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, μπορούν να προκαλέσουν ο ένας τον άλλον, ώστε να βρουν νέους τρόπους σκέψης και βελτίωσης της εργασίας τους.

Ας δούμε όμως γιατί οι ομάδες αυτές είναι εξυπνότερες.

Εστιάζουν περισσότερο στα γεγονότα

Άτομα από διαφορετικό υπόβαθρο μπορούν να αλλάξουν την συμπεριφορά της πλειοψηφίας της ομάδας, με τρόπους που οδηγούν σε βελτιωμένη και πιο ακριβή ομαδική σκέψη. Οι ομοιογενείς ομάδες δεν έχουν ποικιλία σκέψεων. Συνήθως παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάσει τις προκαταλήψεις τους και όχι τα γεγονότα.

Οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιθανότερο να επανεξετάσουν τα γεγονότα και μπορούν να παραμείνουν αντικειμενικές.

Επεξεργάζονται τα γεγονότα πιο προσεκτικά

Η μεγαλύτερη ποικιλομορφία μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που επεξεγάζεται μια ομάδα οποιαδήποτε πληροφορία, που λαμβάνει, με σκοπό να καταλήξει σε μια απόφαση. Έρευνες έχουν δείξει, πως παρ’ όλο που οι ποικιλόμορφες ομάδες νιώθουν λιγότερη σιγουριά για τις αποφάσεις τους, είναι πιο πιθανό οι αποφάσεις τους να είναι οι πιο σωστές.

Οι επιστήμονες πιστεύουν πως οι ομάδες αυτές υπερτερούν των ομοιογενών ομάδων, επειδή επεξεργάζονται τις πληροφορίες πιο προσεκτικά.

Είναι πιο καινοτόμοι

Η σύνδεση μεταξύ της διαφορετικότητας και της καινοτομίας έχει αποδεικτεί από ένα σημαντικό σύνολο ερευνών. Είναι λογικό και κατανοητό πως η διαφορετικότητα ωθεί στην καινοτομία. Η ποικιλόμορφες ομάδες, που αποτελούνται από διαφορετικά υπόβαθρα, διαφορετικούς τρόπους σκέψης, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές σπουδές κλπ. είναι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε καινοτομίας.

Συμπερασματικά, η διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες. Οι εργαζόμενοι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι, με περισσότερα κίνητρα, πιο δημιουργικοί και πιο παραγωγικοί όταν συμμετέχουν σε ποικιλόμορφες ομάδες.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ποικιλόμορφο, δίκαιο και περιεκτικό περιβάλλον εργασίας επικοινωνώντας μαζί μας ή περιηγηθείτε στην σελίδα μας www.jenniekamaradou.com

Εναλλακτικά μπορείτε να κλείσετε ένα δωρεάν 30λεπτο ραντεβού γνωριμίας.