Ψυχολογική Ασφάλεια στην Εργασία

Η ψυχολογική ασφάλεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στην οργανωτική ψυχολογία και αναφέρεται στο επίπεδο εμπιστοσύνης και διαφάνειας που υπάρχει μέσα σε μια ομάδα ή οργανισμό. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι κάθε υγιούς περιβάλλοντος εργασίας και είναι κρίσιμο για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης και παραγωγικότητας. Σε αυτήν την ανάρτηση, θα εξερευνήσουμε τον όρο της ψυχολογικής ασφάλειας και πως μπορεί να καλλιεργηθεί στο χώρο εργασίας.

Τι είναι η ψυχολογική ασφάλεια;

Η ψυχολογική ασφάλεια είναι η πεποίθηση ότι μπορείς να εκφραστείς χωρίς φόβο αρνητικών συνεπειών. Στο πλαίσιο του χώρου εργασίας, αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να μιλήσουν και να μοιραστούν τις ιδέες, τις απόψεις και τις ανησυχίες τους, ακόμη κι αν είναι διαφορετικές από αυτές των συναδέλφων ή των ανωτέρων τους. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να εκφραστούν, είναι πιο πιθανό να εμπλακούν και να έχουν ενθουσιασμό, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη δουλειά και μειωμένο ποσοστό αποχωρήσεων. Επιπλέον, η ψυχολογική ασφάλεια μπορεί να ενθαρρύνει μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας, καθώς οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να αναλαμβάνουν ρίσκο και να δοκιμάζουν νέα πράγματα όταν αισθάνονται ασφαλείς να το κάνουν.

Πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί η ψυχολογική ασφάλεια στον χώρο εργασίας;

Η δημιουργία μιας κουλτούρας ψυχολογικής ασφάλειας απαιτεί προσπάθεια από τους ηγέτες και τους διευθυντές. Παρακάτω είναι μερικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουν την ψυχολογική ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Γίνετε το παράδειγμα προς μίμηση

Οι ηγέτες πρέπει να δείχνουν τη συμπεριφορά που επιθυμούν να δουν από τους υπαλλήλους τους. Αυτό σημαίνει να είναι ανοιχτοί στα σχόλια, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να εκτιμούν τις διαφορετικές απόψεις.

Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία

Οι ηγέτες πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες για τους υπαλλήλους να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, όπως τακτικές συναντήσεις ομάδας, συνελεύσεις και ανώνυμες έρευνες ανατροφοδότησης.

Θέστε σαφείς προσδοκίες

Οι ηγέτες πρέπει να επικοινωνούν σαφείς προσδοκίες σχετικά με τη συμπεριφορά και την απόδοση, και να παρέχουν ανατροφοδότηση και εκπαίδευση όταν οι προσδοκίες δεν πληρούνται.

Γιορτάστε την ποικιλομορφία

Οι ηγέτες πρέπει να εκτιμούν και να γιορτάζουν διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες, και να διασφαλίζουν ότι όλες οι φωνές ακούγονται και σεβάστηκαν.

Αντιμετώπιση τοξικής συμπεριφοράς

Οι ηγέτες πρέπει να αντιμετωπίζουν την τοξική συμπεριφορά, όπως το σχολιασμό και η παρενόχληση, και να δημιουργούν μια κουλτούρα ευθύνης όπου όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και περιλαμβανομένου χώρου εργασίας.

 

Συμπέρασμα

Η ψυχολογική ασφάλεια είναι κρίσιμη για τη δημιουργία ενός υγιούς και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να εκφράζουν τον εαυτό τους, είναι πιο πιθανό να εμπλακούν και να είναι πιο κινητοποιημένοι και καινοτόμοι. Η προώθηση της ψυχολογικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας απαιτεί προσπάθεια από τους ηγέτες και τους διευθυντές, συμπεριλαμβανομένων του να δίνουν το παράδειγμα, την προώθηση της ανοιχτής επικοινωνίας, την καθιέρωση σαφών προσδοκιών, την αναγνώριση και παράδοση αξίας σε διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες, καθώς και την αντιμετώπιση της τοξικής συμπεριφοράς. Δημιουργώντας μια κουλτούρα ψυχολογικής ασφάλειας οι εργαζόμενοι αισθάνονται μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση και έτσι αυξάνεται το επίπεδο παραγωγικότητας, δημιουργικότητας και ομαδικότητας.

Αν πιστεύετε ότι το παρόν άρθρο σας βοήθησε, κλείστε μία συνεδρία εδώ με την εργασιακή μας ψυχολόγο για να δείτε όλα εκείνα που μπορεί να σας φαίνονται μικροπράγματα, αλλά μπορεί να σας κρατάνε μακριά από την επιτυχία!

Επικοινωνήστε μαζί μας για απορίες, περαιτέρω πληροφορίες ή ό,τι άλλο χρειάζεστε και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο FacebookInstagram και LinkedIn .