Στρατηγική Learning and Development

Στόχος της στρατηγικής Learning and Development μιας εταιρείας είναι να καλύψει με γνώση και εκπαίδευση τα κενά που φαίνονται στην απόδοση και την εξέλιξη των εργαζομένων. Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι ξεκάθαρη και συστηματική και η αναγνώριση των αναγκών συνεχής. Δυστυχώς, συχνά οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τη στρατηγική αυτή ως ένα tick the box, ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πως αναγνωρίζω τις ανάγκες Learning and Development;

Για να αναγνωρίσουμε σωστά τις ανάγκες Learning and Development μιας εταιρείας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων και να έχουμε αξιολογήσει τα υπάρχοντα επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει με επίσημες άλλα και ανεπίσημες μεθόδους. Μια τέτοια μελέτη θα βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις ανάγκες σε επίπεδο ατόμου, ομάδας ή εταιρείας. Επίσης, θα βοηθήσει στην κατάταξη των αναγκών ανάλογα με τη σημαντικότητα.

Η στρατηγική Learning and Development πρέπει να πηγάζει από την συνολική εταιρική στρατηγική. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλάνο το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει τους μελλοντικούς επιχειρηματικούς στόχους.

 

 

Ανάλυση των αναγκών Learning and Development

Η ανάλυση των αναγκών Learning and Development είναι σημαντική γιατί:

 1. Η εταιρική απόδοση εξαρτάται από το να έχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, τις κατάλληλες δεξιότητες, την κατάλληλη στιγμή.
 2. Γίνεται αναγνώριση της παρούσας κατάστασης σε επίπεδο γνώσης και ανάπτυξης.
 3. Η σωστή στρατηγική Learning and Development μπορεί να αναπτύξει την εταιρική απόδοση, άλλα και να οδηγήσει σε προσωπική εξέλιξη καριέρας.
 4. Βοηθά στη θέσπιση συγκεκριμένων προσδοκιών ανά ρόλο.
 5. Στηρίζει την εργασιακή ικανοποίηση και παραμονή, γιατί απαντά στη βασική εργασιακή ανάγκη της ασφάλειας και της αυτονομίας.

Ανάλυση Δεξιοτήτων

Γνωρίζοντας τις παρούσες δεξιότητες απόδοσης όπως και τις μελλοντικές προσδοκίες σε σχέση με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων είναι το πρώτο βήμα στην αναζήτηση και ανάλυση δεξιοτήτων. Κανείς δεν μπορεί με ακρίβεια να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες και τάσεις όμως μπορείτε να αναλογιστείτε τα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Ο κάθε εργασιακός ρόλος μέσα στην εταιρεία τι δεξιότητες και γνώσεις απαιτεί;
 2. Ποιες γνώσεις και δεξιότητες υπάρχουν ήδη στην ομάδα;
 3. Ποιο είναι το χάσμα μεταξύ των υπαρχουσών δεξιοτήτων και των αναγκών για το μέλλον;

Συλλογή στοιχείων σε σχέση με εκπαιδευτικές ανάγκες

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σε σχέση με την μαθησιακές και γνωστικές ανάγκες των εργαζομένων. Συνήθως, ακολουθείται ένας συνδυασμός από τους ακόλουθους:

 1. Φιλτράρισμα και κατηγοριοποίηση υπάρχουσας πληροφορίας.
 2. Επίσημες συνεντεύξεις ή focus groups με υπαλλήλους που επηρεάζουν τη μελλοντική στρατηγική της εταιρείας.
 3. Ανεπίσημες συζητήσεις μεταξύ εργαζομένων σε σχέση με τις ανάγκες.
 4. Ομαδικές συναντήσεις για συζήτηση αναγκών.
 5. Παρατήρηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας συμπεριφοράς.
 6. Ερωτηματολόγιο ποσοτικό και ποιοτικό.
 7. Ανάλυση δεδομένων παραγωγικότητας.
 8. Πλάνο καριέρας εργαζομένου.

Προσοχή χρειάζεται στη διατήρηση της ανωνυμίας των εργαζομένων κατά τη συλλογή των στοιχείων και την καταγραφή των αναγκών.

Αν πιστεύετε ότι το παρόν άρθρο σας βοήθησε, κλείστε μία συνεδρία εδώ με την εργασιακή μας ψυχολόγο για να δείτε όλα εκείνα που μπορεί να σας φαίνονται μικροπράγματα, αλλά μπορεί να σας κρατάνε μακριά από την επιτυχία!

Επικοινωνήστε μαζί μας για απορίες, περαιτέρω πληροφορίες ή ό,τι άλλο χρειάζεστε και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Facebook & Instagram.