Ανάλυση Επαγγελματικής Προσωπικότητας και Επίδραση στην Εργασία

Επιστροφή στο Κατάστημα

Ανάλυση Επαγγελματικής Προσωπικότητας και Επίδραση στην Εργασία

270,00

Quintax Test: Ανάλυση Επαγγελματικής Προσωπικότητας και Επίδραση στην Εργασία

Σε βάθος ανάλυση της επαγγελματικής προσωπικότητας και προφίλ. Εκτενής περιγραφή της επίδρασης των επαγγελματικών προτιμήσεων στην συμπεριφορά, την επικοινωνία και την ηγετική ικανότητα.

Διάρκεια: 40 λεπτά για την συμπλήρωση του τεστ και 2 ώρες ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω βιντεοκλήσης.

Δίνεται και μετάφραση της σύνοψης των αποτελεσμάτων στα ελληνικά.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Περισσότερα για την Ανάλυση Επαγγελματικής Προσωπικότητας και Επίδραση στην Εργασία

Το Managerial and Professional Impact Report προσφέρει μια περιγραφική σύνοψη του προφίλ του υποψηφίου, μια λεπτομερή ανάλυση του στυλ εργασίας σε σχέση με το κάθε χαρακτηριστικό προσωπικότητας, περιγραφή του τρόπου αντίληψης και σε βάθος δόμηση του πως συνδυάζονται οι επαγγελματικές προτιμήσεις προσωπικότητας με την συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο.

Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση σε σχέση με την ανάλυση της επαγγελματικής προσωπικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση που έχει αυτή στην εργασία. Βασίζεται σε ένα κατοχυρωμένο μοντέλο του πως οι ενήλικες σκέφτονται, δρουν και αλληλοεπιδρούν με άλλους στην εργασία τους και επιτρέπει την αναγνώριση των συνήθη τρόπων αντιμετώπισης των συνθηκών στην εργασία από τον υποψήφιο. Η κάθε επαγγελματική προσωπικότητα δημιουργεί κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα στην εργασία και η αναφορά αυτή τα περιγράφει αναλυτικά.

Χρήσιμο για:

  • Επαναληπτική συζήτηση των αρχικών αποτελεσμάτων, ιδανικά μετά από ένα εξάμηνο.
  • Εργαλείο ανατροφοδότησης για επιλογή προσωπικού.
  • Εργαλείο αξιολόγησης προσωπικού.
  • Συμβουλευτική σε επίπεδο πλάνου ανάπτυξης καριέρας.
  • Προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση ηγετικών ικανοτήτων.

Κατεβάστε σχετικό υλικό

Quintax® Managerial Professional Impact Report