Ανάλυση Ρόλου στην Ομάδα

Επιστροφή στο Κατάστημα

Ανάλυση Ρόλου στην Ομάδα

270,00

Quintax Test| Ανάλυση Ρόλου στην Ομάδα

Ανάλυση της συμπεριφοράς μέσα στην ομάδα βάσει προτιμήσεων. Αποτελέσματα βασισμένα στην βαθμολογία σε εννέα ρόλους και συγκεκριμένες προτάσεις ανάπτυξης ρόλων, επικοινωνίας και επίδρασης στην ομάδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη μιας ομάδας για διαχωρισμό ρόλων βάσει προτιμήσεων και για ενίσχυση της επικοινωνίας και της ομαδικότητας.

Διάρκεια: 40 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και 1 ώρα για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Workshop σε περίπτωση ομαδικής συμπλήρωσης.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Περισσότερα για την Ανάλυση Ρόλου στην Ομάδα

Έρευνες συνεχώς πια αποδεικνύουν ότι η πιο πετυχημένες ομάδες είναι εκείνες που αποτελούνται από μέλη που έχουν διαφορετικά προφίλ επαγγελματικής προσωπικότητας. Αναλύοντας τις προτιμήσεις της ομάδας σε σχέση με τους ρόλους που θέλει και μπορεί πετυχημένα να αναλάβει το κάθε μέλος αναδεικνύονται οι αδυναμίες της ομάδας ως σύνολο. Η γνώση αυτή διευκολύνει ώστε να καλυφθεί αυτή η αδυναμία είτε ενισχύοντας τον ρόλο κάποιου μέλους είτε αναδιαμορφώνοντας την ομάδα συνολικά. Οι ρόλοι που αναλύονται στην συγκεκριμένη αναφορά είναι οι εξής: Εναρμονιστής, Σκεπτόμενος, Δικτυωμένος, Ειδικός, Αξιολογητής, Παρακινητής, Οργανωτής, Διεκπεραιωτής, Προγραμματιστές.

Κατεβάστε σχετικό υλικό

Quintax® Team Role Report