Τι είναι;

Εργασιακή Ψυχολογία

Η Εργασιακή Ψυχολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της ψυχολογίας στον χώρο της εργασίας και τους εργαζόμενους. Mέσω αυτής, στόχος μου είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας και η αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης με απώτερο σκοπό πάντα την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη.

Μεθοδολογία

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Αρωγός για την επίτευξη αυτού του σκοπού και βασικό μέρος της μεθοδολογίας μου είναι το ψυχομετρικό τεστ Quintax®, με το οποίο μπορούμε να μεταφράσουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα από τις προτιμήσεις τους, τα κίνητρά τους και τις ικανότητές τους.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα του τεστ, λαμβάνουμε πληροφορίες και συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής σε σχέση με την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, την ενίσχυση της ομαδικότητας και την αναβάθμιση της συμμετοχής και της παραγωγικότητας.

Η Επιστήμη της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς

Τι είναι η «Κατάσταση Απειλής» στην Εργασία

Σε «Κατάσταση Απειλής» βρισκόμαστε όταν αισθανόμαστε αρνητικά συναισθήματα σε συνδυασμό με μια τάση είτε φυγής, είτε επίθεσης, είτε μπλοκαρίσματος (fight, flight and freeze response to threat). Μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον αυτό μπορεί να παρουσιαστεί ως σύγκρουση, έντονο άγχος, έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή σε μορφή μειωμένης παρακίνησης για αλληλεπίδραση, παραγωγικότητα και δημιουργικότητα.

Diversity, Equity and Inclusion

Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη στην Εργασία

Μια ποικιλόμορφη ομάδα σχηματισμένη από διαφορετικές προσωπικότητες, προτιμήσεις ή άλλα χαρακτηριστικά θεωρητικά έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο «έξυπνη» και ότι θα λάβει καλύτερες μακροχρόνιες στρατηγικές αποφάσεις.
Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Ο εγκέφαλός μας από την φύση του αντιστέκεται στην διαφορετικότητα και η αποδοχή μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, χαρακτηριστικά ή προτιμήσεις μπορεί να αποδειχθεί μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση.

Κουλτούρα συμπερίληψης στην εργασία είναι όταν όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δίκαιη αντιμετώπιση, ίσες ευκαιρίες και υποστήριξη και όπου επικρατεί ένα εργασιακό περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής.

Ψυχολογική Ασφάλεια στην Εργασία

Πως η ψυχολογική ασφάλεια οδηγεί σε εργασιακή ικανοποίηση;

Όταν υπάρχει Κουλτούρας Ψυχολογικής Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο τα μέλη της ομάδας αισθάνονται ότι αναγνωρίζονται, ότι λαμβάνουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και ισότιμη συμπερίληψη και δικαιοσύνη. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου επικρατεί εμπιστοσύνη, αυτογνωσία και εν-συναίσθηση έχει αποδειχθεί ότι είναι ενισχυμένη η εργασιακή ικανοποίηση και η παρακίνηση, τα οποία οδηγούν σε αυξημένη παραγωγικότητα, ομαδικότητα και δημιουργικότητα.

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

Αναπτύξτε το ηγετικό σας στυλ!

Πείτε μας ποιες είναι οι ανάγκες σας, για να συζητήσουμε ποιο πρόγραμμα είναι ιδανικό για εσάς.